TLV logotyp

Uppdaterad hälsoekonomisk bedömning av Lucentis RVO

TLV är nu klara med sitt hälsoekonomiska kunskapsunderlag för Lucentis vid synnedsättning på grund av en svullnad i gula fläcken (makulaödem) orsakad av tilltäppningar i ögats vener i näthinnan (retinal venocklusion, RVO).

Lucentis (ranibizumab) är ett läkemedel som injiceras i ögat för behandling av svullnad i gula fläcken (makulaödem). Obehandlat makulaödem kan försämra synskärpan i det centrala synfältet och leda till svår synnedsättning.

Lucentis har jämförts dels med observation vid tilltäppning av centralvenen (central vensocklusion) och med laserbehandling vid tilltäppning av grenvenen (grenvensocklusion).

TLV bedömer att kostnaden per vunnet QALY blir 540 000 kronor vid behandling av ödem på grund av central venocklusion och 890 000 kronor vid grenvensocklusion. Priset som använts på Lucentis i analyserna är 8 909,50 kr/förpackning.

Publicerad 29 november 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV