Hälsoekonomisk bedömning av Xofigo

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Xofigo (radium-223). Läkemedlet är avsett att användas för behandling av vuxna med prostatacancer som spridit sig till skelettet och uppvisar symptom.

Xofigo, radium-223, är en variant av grundämnet radium som binder till benvävnaden och där avger en så kallad alfastrålning. Svårighetsgraden för denna typ av cancer bedömer TLV som hög; tillståndet är obotligt och leder till döden.

Radium-223 har i en direkt jämförande studie mot placebo visat på en förlängd total överlevnad (median) på 14,9 månader gentemot 11,3 månader för placebo.

Enligt produktresumén är Xofigo avsett att användas vid kastrationsresistent prostatacancer med symtomatiska skelettmetastaser och inga kända viscerala metastaser.

Tre jämförelsealternativ

TLV bedömer att det finns tre relevanta jämförelsealternativ. Alla jämförelsealternativ ryms inom Xofigos godkända användningsområde, men endast indirekta jämförelser finns att tillgå för de tre jämförelsealternativen.

Vid jämförelse gentemot abirateron (Zytiga) och cabazitaxel (Jevtana) visar resultaten från den hälsoekonomiska modellen att Xofigo har, utifrån de antaganden som gjorts i modellen, en jämförbar effekt till lägre kostnad. Vid jämförelse mot docetaxel bedöms kostnaden per vunnet QALY vara ungefär 3,9 miljoner kronor. TLV anser att osäkerheten i resultaten är hög.

Jämförelsen med Xofigo gentemot Zytiga respektive Jevtana görs för en patientgrupp som tidigare fått behandling med docetaxel. Jämförelsen mellan Xofigo och docetaxel görs för en patientgrupp som inte tidigare fått behandling med docetaxel.

Publicerad 07 maj 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99

http://www.tlv.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV

Följ på twitter

Följ på LinkedIn