TLV logotyp

Hälsoekonomisk bedömning av Caprelsa

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Caprelsa (vandetanib). Läkemedlet används för behandling av aggressiv och symtomgivande sköldkörtelcancer (MTC) som inte går att operera eller som har spridit sig.

MTC är en medullär cancer (medulla är beteckningen på den inre, centrala delen av vissa organ), som börjar växa i de sköldkörtelceller som tillverkar hormonet kalcitonin. TLV bedömer att sjukdomens svårighetsgrad är hög.

I en studie har behandling med Caprelsa jämförts mot placebo. Studien visade ökning i progressionsfri överlevnad (tid då sjukdomen inte förvärras) på 22,1 månader i median jämfört med 8,3 månader för placebogruppen.

TLV bedömer att den mest relevanta jämförelsen till Caprelsa är bästa möjliga omvårdnad. Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för Caprelsa bedöms vara ungefär mellan 1,3 till 1,5 miljoner kronor vid denna jämförelse, en kostnad per QALY som bedöms vara hög.

Osäkerheten i modellen är hög, främst på grund av osäkerheten kring patienternas långtidsöverlevnad och livskvalitet.

Publicerad 12 juni 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV