TLV logotyp

Hälsoekonomisk bedömning av Abraxane

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Abraxane för behandling av patienter med spridd bukspottskörtelcancer.

Abraxane innehåller substansen nab-paklitaxel och används i kombination med läkemedlet Gemcitabin som första linjens behandling, det vill säga en behandling som kan användas utan att ha provat någon annan behandling tidigare, av vuxna patienter med spridd bukspottskörtelcancer.

TLV bedömer att sjukdomens svårighetsgrad är hög på grund av att patienterna är svårt sjuka med en låg livskvalitet och kort förväntad överlevnad.

I en studie har behandling med Abraxane i kombination med Gemcitabin jämförts mot behandling med endast Gemcitabin. Studien visade en medianöverlevnad på 8,5 månader för patienter som fick kombinationen, medan patienter som endast fick Gemcitabin hade en medianöverlevnad på 6,7 månader.

Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för Abraxane bedöms vara ungefär 1,4 miljoner kronor, en kostnad per QALY som bedöms vara hög. Osäkerheten i modellen är hög, främst på grund av en osäkerhet kring patienternas livskvalitet.

Publicerad 08 juli 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV