TLV logotyp

Underlag för beslut av Ilaris vid gikt

TLV har tagit fram ett underlag för beslut i landstingen för läkemedlet Ilaris vid gikt. Ilaris är bland annat avsett för behandling av vuxna patienter med symptom från ofta återkommande attacker av gikt och hos vilka behandling med andra läkemedel inte är lämplig, inte tolereras eller inte ger önskad behandlingseffekt.

Ilaris innehåller substansen kanakinumab och har flera olika användningsområden. Det användningsområde som utvärderas i detta kunskapsunderlag är behandling av gikt.

Företaget har inte kommit in med någon hälsoekonomisk modell eller något resonemang kring hälsoekonomin för sjukdomen och därför kan inte TLV göra en hälsoekonomisk bedömning av läkemedlet. Istället presenterar TLV endast kostnaderna för själva läkemedlet.


Indikation enligt produktresumén: Ilaris är avsett för symtomatisk behandling av vuxna patienter med frekventa attacker av giktartrit (minst 3 attacker under de senaste 12 månaderna) hos vilka antiinflammatoriska icke-steroida läkemedel (NSAID) och kolkicin är kontraindicerade, inte tolereras, eller inte ger adekvat respons och hos vilka upprepade kurer med kortikosteroider inte är lämpliga.

Publicerad 07 oktober 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV