TLV logotyp

Underlag för beslut av Ilaris vid sJIA

TLV har tagit fram ett underlag för beslut i landstingen för läkemedlet Ilaris vid sJia. Sjukdomen sJIA är en specifik form av barnreumatism där behandling med andra läkemedel inte haft önskad effekt.

Ilaris innehåller substansen kanakinumab och har flera olika användningsområden. Det användningsområde som utvärderas i detta kunskapsunderlag är en form av barnreumatism (sJIA).

Företaget har inte kommit in med någon hälsoekonomisk modell eller något resonemang kring hälsoekonomin för sjukdomen och därför kan inte TLV göra en hälsoekonomisk bedömning av läkemedlet. Istället presenterar TLV endast kostnaderna för själva läkemedlet.


Indikation enligt produktresumén: Ilaris är indicerat för behandling av aktiv systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA) hos patienter som är 2 år eller äldre, som har haft ett otillräckligt svar på tidigare behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och systemiska kortikosteroider. Kanakinumab kan ges som monoterapi eller i kombination med metotrexat.

Publicerad 07 oktober 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV