TLV logotyp

Hälsoekonomisk bedömning av Soliris

TLV har tagit fram ett underlag för beslut i landstingen för läkemedlet Soliris vid atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS) vid livslång behandling.

Soliris innehåller substansen eculizumab och har flera olika användningsområden. aHUS är en sällsynt och livshotande sjukdom som påverkar blodet vilket i sin tur ger skador på organ och vävnader.

Företaget har inte kommit in med någon hälsoekonomisk modell eller något resonemang kring hälsoekonomin för sjukdomen. Med ledning av tillgängliga uppgifter om patienternas livskvalitet och kostnader för olika behandlingar har TLV gjort en grov uppskattning av kostnaden per QALY vid livslång behandling för läkemedlet genom ett enkelt räkneexempel. Eftersom företaget inte bidragit med en hälsoekonomisk modell har TLV inte kunnat ta hänsyn till skillnader i beräknad livslängd med respektive utan Soliris vid aHUS.

Publicerad 27 november 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV