TLV logotyp
TLV logotyp

Hälsoekonomisk bedömning av Arzerra

Arzerra var tänkt att utvärderas i klinikläkemedelsuppdraget men då företaget valde att skicka in subventionsansökan har Arzerra utvärderats som en nyansökan för pris och subvention.

Arzerra används för behandling av kronisk lymfatiskt leukemi (en form av blodcancer).

Se länk till subventionsbeslut till höger på sidan.

Publicerad 02 februari 2015