TLV logotyp

Hälsoekonomisk bedömning av Revestive vid korttarmssyndrom

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Revestive som används vid behandling av korttarmssyndrom hos vuxna.

Korttarmssyndrom är ett tillstånd som uppstår när en del av tunntarmen har tagits bort genom operation eller saknas på grund av missbildning. När en del av tunntarmen saknas, finns inte tillräckligt med yta i tarmen för att absorbera alla näringsämnen från födan med näringsbrist som följd.

TLV och företaget är eniga om att parenteral nutrition, näringsdropp som ges direkt i blodet, är det mest relevanta jämförelsealternativet. Eftersom näringsbehovet är individuellt likställer TLV parenteral nutrition med bästa möjliga omvårdnad.

Kostnaden per läkemedelsförpackning är 172 859 kronor AUP för 28 ampuller om 5mg. Enligt företaget kommer behandlingskostanden per patient att bli cirka 2 245 000 SEK per patient och år. På gruppnivå har det inte framkommit något som motiverar behandlingskostnaden ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, även om det kan finnas enskilda patienter som har större nytta av behandlingen.

Publicerad 05 mars 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV