TLV logotyp

Hälsoekonomisk bedömning av Perjeta

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Perjeta som används före operation av patienter med en viss typ av bröstcancer.

Perjeta (pertuzumab) är tänkt att användas i kombination med trastuzumab och kemoterapi.

TLV bedömer svårighetsgraden som hög eftersom patientgruppen har hög risk för återfall vid dagens behandling (trastuzumab + docetaxel).

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ är trastuzumab plus docetaxel.

Priset för Perjeta som används i den hälsoekonomiska modellen är 27 520 kronor per förpackning (420 mg). Totalt blir merkostnaden för läkemedel per patient 138 000 kronor jämfört med enbart trastuzumab och docetaxel.

Den centrala variabeln i modellen är en förlängd progressionsfri överlevnad till följd av tillägg av Perjeta. Enligt företaget är kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår drygt 200 000 kronor vid det tidigare nämnda priset.

Denna uppgift är mycket osäker, främst med tanke på det långa tidsperspektivet. TLV bedömer ändå att det är en rimlig skattning av kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår utifrån företagets hälsoekonomiska modell.

Publicerad 14 december 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV