Ingen hälsoekonomisk bedömning av Darzalex vid behandling av multipelt myelom

Företaget har valt att Darzalex som monoterapi vid behandling av multipelt myelom i senare behandlingslinjer inte längre ska utvärderas i klinikläkemedelsuppdraget.

För att TLV ska återuppta utvärderingen av Darzalex i klinikläkemedelsuppdraget krävs att företaget bidrar i en ny utvärderingsprocess.

Publicerad 29 mars 2017