TLV logotyp

Hälsoekonomisk bedömning av Cinqaero vid svår eosinofil astma

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Cinqaero (reslizumab) för behandling av svår eosinofil astma.

Cinqaero används för att behandla vuxna patienter med svår eosinofil astma när tillståndet inte är välkontrollerat trots behandling med höga doser inhalerade kortikosteroider tillsammans med ett annat astmaläkemedel. Svår eosinofil astma innebär att patienten har astma med förhöjda eosinofilnivåer (eosinofiler är en sorts vita blodkroppar som är involverade i den kroniska luftvägsinflammationen vid astma).

TLV bedömer svårighetsgraden som hög eftersom sjukdomstillståndet är långvarigt och påverkar patientens livskvalitet negativt, men att risken att dö till följd av sjukdomen är låg. Behandlingen syftar främst till att minska besvären i luftvägarna och öka livskvaliteten.

Jämförelsealternativen skiljer sig åt beroende på om den eosinofila astman även har en allergisk komponent eller vilka andra behandlingar patienten redan står på. De jämförelsealternativ som TLV har gjort hälsoekonomiska utvärderingar på är mot standardbehandling och Nucala (mepolizumab). Standardbehandling motsvarar höga doser inhalerade kortikosteroider tillsammans med ett annat astmaläkemedel.

Osäkerheten är hög och beror främst på att data för långtidseffekt saknas.

Tilläggsanalys

TLV har även gjort en reviderad version av den tidigare utvärderingen med avseende på läkemedelspriset för Cinqaero. TLV gör i denna analys bedömningen att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår i jämförelsen med standardbehandling ligger mellan 1.090.000 och 1.210.000 kronor i TLV:s modell. I jämförelsen med Nucala är den totala behandlingskostnaden högre för Cinqaero. Se dokumentet "Tilläggsanalys Cinqaero" till höger på sidan.

Publicerad 05 april 2017

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV