TLV logotyp
TLV logotyp

Hälsoekonomisk bedömning av Keytruda vid avancerad urotelial cancer

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Keytruda (pembrolizumab) för behandling av urotelial cancer.

Urotelial cancer kan uppkomma i hela urinvägarna från njurbäcken till urinrör, men av alla uroteliala tumörer är urinblåsecancer den absolut vanligaste typen.

Keytruda används för att behandla vuxna patienter med avancerad urotelial cancer som tidigare behandlats med cellgifter.

TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som mycket hög eftersom sjukdomen förvärras gradvis och leder till en kort förväntad överlevnad och kraftigt försämrad livskvalitet.

TLV bedömer att jämförelsealternativet är vinflunin.

Osäkerheten i underlaget från företaget bedöms vara hög och beror främst på antaganden om effekten av pembrolizumab bortom den kliniska studien samt hur länge behandlingen pågår. Dessa faktorer kan ha en påverkan på kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår.

TLV har tidigare utvärderat kostnadseffektiviteten för Keytruda vid tre andra typer av cancer. Landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, har därför beställt en begränsad utvärdering för urotelial cancer. Det innebär att TLV inte detaljgranskar företagets hälsoekonomiska modell i samma utsträckning som i andra ärenden, utan redovisar och kommenterar i huvudsak de antaganden som är gjorda av företaget.

Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund för den hälsoekonomiska analysen förändras på ett avgörande sätt.

Uppdatering av analysen kan beställas av landstingen vid behov.

Publicerad 14 september 2017

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter