TLV logotyp
TLV logotyp

Hälsoekonomisk bedömning av Onivyde vid behandling av bukspottkörtelcancer

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för Onivyde i kombination med 5-fluorouracil och leukovorin (5-FU/LV) för behandling av vuxna patienter med bukspottkörtelcancer.

Onivyde i kombination med 5-FU/LV används för att behandla vuxna patienter med spridd bukspottkörtelcancer som fortsatt växa under eller efter en gemcitabinbaserad behandling.

Tillståndets svårighetsgrad är mycket hög eftersom det inte går att bota och många gånger har ett mycket snabbt fortskridande förlopp.

TLV bedömer att 5-FU/LV är ett relevant jämförelsealternativ för kombinationsbehandlingen Onivyde/5-FU/LV.

Det råder hög osäkerhet gällande Onivydes påverkan på patienternas livskvalitet på grund av stort bortfall av mätdata i den kliniska fas-3-studien.

TLV bedömer att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Onivyde i kombination med 5-FU/LV är cirka 1 300 000 kronor jämfört med enbart 5-FU/LV.

Publicerad 12 oktober 2017

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter