TLV logotyp

Hälsoekonomisk bedömning av Perjeta vid adjuvant behandling av HER2-positiv tidig bröstcancer hos vuxna

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Perjeta (pertuzumab). Kunskapsunderlaget bedömer Perjeta vid adjuvant behandling som har till syfte att motverka återfall hos vuxna patienter som har opererats för HER2-positiv bröstcancer och där risken för återfall är hög.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Cirka 15 procent av de som har brösttumörer har för många kopior av genen för tillväxtfaktorreceptorn HER2, vilket leder till en ökad aggressivitet hos tumören, högre risk för återfall och ökad dödlighet om den inte behandlas. Dessa tumörer svarar på behandling mot HER2, så kallad HER2-blockad.

Perjeta är en antikropp mot HER2 och ges som en tilläggsbehandling till dagens standardbehandling, vilken i sin tur består av behandling med en annan anti-HER2-antikropp, trastuzumab, kombinerat med cellgifter.

TLV bedömer att jämförelsealternativet till adjuvant behandling med Perjeta tillsammans med trastuzumab och cellgiftsbehandling är behandling med enbart trastuzumab i kombination med cellgiftsbehandling.

TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som hög till mycket hög. När tilläggsbehandling med Perjeta jämförs med enbart trastuzumab i kombination med cellgiftsbehandling uppskattar TLV att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår uppgår till drygt 1,1 miljoner kronor. Motsvarande siffror för de två olika subgrupperna med spridning till lymfkörtlar eller med så kallad hormonreceptornegativ sjukdom uppskattas av TLV till cirka 900 000 kronor respektive 1,3 miljoner kronor.

Osäkerheten i underlaget bedöms som mycket höga. Detta beror främst på att det saknas stöd för effekt på längre sikt.

Publicerad 08 oktober 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV