Pågående hälsoekonomiska bedömningar

Vi genomför ett antal hälsoekonomiska bedömningar på uppdrag av regionerna.

  • Saphnelo (anifrolumab) vid behandling av SLE.
  • Padcev (enfortumab vedotin) vid behandling av urotelialcancer.
  • Enhertu (trastuzumab deruxtekan) vid behandling av HER2-positiv bröstcancer i andra linjen.
  • Trodelvy (sacituzumabgovitekan) vid trippelnegativ bröstcancer.
  • Minjuvi (tafasitamab) vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).
  • Keytruda (pembrolizumab) i kombination med Lenvima vid endometriecancer.
  • Xevudy (sotrovimab) vid behandling av covid-19.
  • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av beta-talassemi. Se statusändring i kolumnen till höger.
  • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av myelodyplastiskt syndrom (MDS). Se statusändring i kolumnen till höger.

Senast uppdaterad 06 maj 2022