TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Pågående hälsoekonomiska bedömningar

Vi genomför ett antal hälsoekonomiska bedömningar på uppdrag av regionerna.

  • Zynteglo (LentiGlobin BB305) som första linjens behandling vid beta-thalasemia major.
  • Polivy (polatuzumab vedotin) vid diffust storcelligt B-cellslymfom.
  • Ondexxya (andexandet alfa) för vuxna patienter som behandlas med en direkt faktor Xa (FXa) hämmare (apixaban eller rivaroxaban) där reversering av antikoagulation krävs på grund av livshotande eller okontrollerad blödning.
  • Waylivra (volanesorsen) vid blodfettsrubbningar.

Senast uppdaterad 29 maj 2020