TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Pågående hälsoekonomiska bedömningar

Vi genomför ett antal hälsoekonomiska bedömningar på uppdrag av regionerna.

 • Blenrep (belantamab mafodotin) vid behandling av multipelt myelom.
 • Jemperli vid behandling av endometriecancer.
 • Libmeldy vid behandling av metakromatisk leukodystrofi.
 • Opdivo i kombination med Yervoy vid lungsäckscancer.
 • Enhertu (trastuzumab deruxtekan) vid behandling av bröstcancer.
 • Leqvio (inklisiran) för behandling av primär hyperkolesterolemi.
 • Poteligeo (mogamulizumab) vid behandling av Mycosis fungoides/Sézarys syndrom
 • Tecartus (brexucabtagene autoleucel) CAR-T vid behandling av mantelcellslymfom
 • Adakveo (krizalizumab) vid behandling av sickelcellsanemi.
 • Abecma (idekabtagen-vikleucel) vid behandling av multipelt myelom.
 • Veklury (remdesivir) vid behandling av coronavirussjukdom 2019 (COVID 19).
 • Opdivo som monoterapi efter resekterad matstrups- eller cardiacancer efter neoadjuvant kemoradioterapi

 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av beta-talassemi. Se statusändring i kolumnen till höger.
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av myelodyplastiskt syndrom (MDS). Se statusändring i kolumnen till höger.

Senast uppdaterad 07 oktober 2021

Företaget har valt att avvakta med sin medverkan i utvärderingen av Reblozyl inom klinikläkemedelsuppdraget för de två användningsområdena behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av myelodyplastiskt syndrom (MDS) och behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av beta-talassemi.

På förfrågan av NT-rådet kommer TLV att låta beställningen ligga kvar vilandes eftersom företaget aviserat att de planerar att komma in med mer underlag när de fått mer uppföljningsdata från pågående studier.