TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Pågående hälsoekonomiska bedömningar

Vi genomför ett antal hälsoekonomiska bedömningar på uppdrag av regionerna.

  • Luxturna (voretigen neparvovek) vid behandling av Retinitis pigmentosa
  • Beovu (brolucizumab) vid behandling av Våt makuladegeneration (AMD)
  • Strensiq (asfotas alfa) avsedd för långtidsbehandling med enzymersättning hos patienter med hypofosfatasi vars första symtom visat sig före 18 års ålder för att behandla sjukdomens benmanifestationer
  • Blincyto (blinatumomab) ALL - för behandling av barn med Philadelphiakromnegativ CD19-positiv recidiverande eller refraktär pre-B akut lymfatisk leukemi (ALL)
  • Ideferix (imlifidase) som avstötningsprofylax vid njurtransplantation till patienter med anti-HLA IgG-antikroppar.
  • Kyprolis (karfilzomib) i kombination med lenalidomid och dexametason vid andra linjens behandling av multipelt myelom.
  • Zolgensma (onasemnogen abeparvovek) vid Spinal muskelatrofi (SMA) typ 1.

Senast uppdaterad 26 juni 2020