TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Pågående hälsoekonomiska bedömningar

Vi genomför ett antal hälsoekonomiska bedömningar på uppdrag av regionerna.

  • Bavencio (avelumab) i kombination med Inlyta som första linjens behandling av njurcancer.
  • Keytruda (pembrolizumab) som första linjens behandling av huvud-halscancer.
  •  
  • Vimizim (elosulfas alfa) vid behandling av mukopolysackaridos typ IVA (Morquio A-syndrom, MPS IVA).
  • Zynteglo (LentiGlobin BB305) som första linjens behandling vid beta-thalasemia major.
  • Polivy (polatuzumab vedotin) vid diffust storcelligt B-cellslymfom.
  • Ondexxya (andexandet alfa) för vuxna patienter som behandlas med en direkt faktor Xa (FXa) hämmare (apixaban eller rivaroxaban) där reversering av antikoagulation krävs på grund av livshotande eller okontrollerad blödning.
  • Spravato (esketamin) vid behandlingsrefraktär depression.
  • Waylivra (volanesorsen) vid blodfettsrubbningar.
  • Kymriah (tisagenlekleucel) vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom.

Senast uppdaterad 31 mars 2020