TLV logotyp

Du är här:

Pågående hälsoekonomiska bedömningar

Vi genomför ett antal hälsoekonomiska bedömningar på uppdrag av regionerna.

  • Kyprolis (karfilzomib) i kombination med lenalidomid och dexametason vid behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som tidigare har fått minst en behandling.
  • Tecentriq (atezolizumab) som första linjens behandling vid småcellig lungcancer
  • Libtayo (cemiplimab) vid kutan skivepitelcancer

Senast uppdaterad 07 november 2019