TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Planerade hälsoekonomiska bedömningar

Läkemedel som vi planerar att göra hälsoekonomiska bedömningar av:

  • Jemperli vid behandling av endometriecancer
  • Blenrep (belantamab mafodotin) vid behandling av multipelt myelom.
  • Ide-cel (idekabtagen-vikleucel) vid behandling av multipelt myelom.
  • Liso-cel (lisocabtagene maraleucel) vid behandling av B-cellslymfom
  • Opdivo (nivolumab) vid behandling esofaguscancer i andra linjen
  • Keytruda (pembrolizumab) vid metastaserad kolorektalcancer med MSI-H eller dMMR
  • Adakveo (krizalizumab) vid behandling av sickelcellsanemi
  • Keytruda (pembrolizumab) som neoadjuvant behandling av trippelnegativ bröstcancer
  • Libmeldy vid behandling av metakromatisk leukodystrofi

Senast uppdaterad 18 december 2020