Logotype. Gå till startsidan

Planerade hälsoekonomiska bedömningar

Läkemedel som vi planerar att göra hälsoekonomiska bedömningar av:

 • Kymriah (tisagenlekleucel) vid behandling av follikulärt lymfom.
 • Valoktokogen-roxaparvovek vid behandling av hemofili A.
 • Upstaza (eladokagen-exuparvovek) vid behandling av AADC-brist.
 • Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) vid behandling av B-cellslymfom.
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av beta-talassemi.
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av myelodyplastiskt syndrom (MDS).
 • Upstaza (eladokagen-exuparvovek) vid behandling av AADC-brist
 • 177 Lu-PSMA-617 vid Prostatacancer
 • Evusheld (tixagevimab/cilgavimab) vid behandling av Covid-19
 • Nexviadyme (Avalglukosidas alfa) vid behandling av Pompes sjukdom
 • Lunsumio (mosunetuzumab) vid behandling av follikulärt lymfom
 • Teklistamab vid behandling av multipelt Myelom
 • EtranaDez (etranakogen dezaparvovek) vid behandling av Hemofili b
 • Tabelekleucel vid behandling av EBV-associerat post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom
 • Sutimlimab vid behandling av köldhemolys

Sidinformation


Senast uppdaterad
5 september 2022