TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Planerade hälsoekonomiska bedömningar

Läkemedel som vi planerar att göra hälsoekonomiska bedömningar av:

 • Opdivo som monoterapi efter resekterad matstrups- eller cardiacancer efter neoadjuvant kemoradioterapi
 • Upstaza (eladokagen-exuparvovek) vid behandling av AADC-brist
 • Adukanumab vid alzheimers sjukdom.
 • Opdivo i kombination med Yervoy vid lungsäckscancer.
 • Jemperli vid behandling av endometriecancer.
 • Blenrep (belantamab mafodotin) vid behandling av multipelt myelom.
 • Ide-cel (idekabtagen-vikleucel) vid behandling av multipelt myelom.
 • Liso-cel (lisocabtagene maraleucel) vid behandling av B-cellslymfom.
 • Libmeldy vid behandling av metakromatisk leukodystrofi.
 • Veklury (remdesivir) vid behandling av coronavirussjukdom 2019 (COVID 19).
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av beta-talassemi
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av myelodyplastiskt syndrom (MDS)
 •  

Senast uppdaterad 09 juni 2021