TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Planerade hälsoekonomiska bedömningar

Läkemedel som vi planerar att göra hälsoekonomiska bedömningar av:

 • Tecentriq (atezolizumab) i kombination med Avastin vid behandling av levercancer
 • Spartalizumab i kombination med Braf-/Mek-hämmare vid behandling av melanom.
 • KTE-X19 en CAR-T vid behandling av mantelcellslymfom
 • Adakveo (krizalizumab) vid behandling av sickelcells anemi
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av myelodyplastiskt syndrom (MDS)
 • Reblozyl (lupatercept) vid behandling av beta-thalassemi
 • Keytruda (pembrolizumab) som neoadjuvant behandling av trippelnegativ bröstcancer.
 • Qarziba (dinotuximab beta) vid behandling av högrisk neuroblastom.
 • Sarclisa (isatuximab) vid tredje linjens behandling av myelom
 • Poteligeo (mogamulizumab) vid behandling av Mycosis fungoides/Sézarys syndrom.
 • Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, melfalan och prednisolon vid behandling av multipelt myelom
 • OTL-200 vid behandling av metakromatisk leukodystrofi

Senast uppdaterad 23 juni 2020