TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Planerade hälsoekonomiska bedömningar

Läkemedel som vi planerar att göra hälsoekonomiska bedömningar av:

  • Beovu (brolucizumab) vid behandling av våt makuladegeneration (AMD).
  • Kyprolis (karfilzomib) i kombination med lenalidomid och dexametason vid andra linjens behandling av multipelt myelom.
  • Zolgensma (onasemnogen abeparvovek) vid Spinal muskelatrofi (SMA) typ 1.
  • Keytruda (pembrolizumab) som neoadjuvant behandling av trippelnegativ bröstcancer.
  • Qarziba (dinotuximab beta) vid behandling av högrisk neuroblastom.
  • Strensiq (asfotas alfa) vid långtidsbehandling med enzymersättning hos patienter med hypofosfatasi.
  • Blincyto (blinatumomab) vid behandling av barn med Philadelphiakromnegativ CD19-positiv recidiverande eller refraktär pre-B akut lymfatisk leukemi (ALL).
  • Ideferix (imlifidase) som avstötningsprofylax vid njurtransplantation till patienter med anti-HLA IgG-antikroppar.
  • Spartalizumab i kombination med Braf-/Mek-hämmare vid behandling av melanom.

Senast uppdaterad 03 mars 2020