Planerade hälsoekonomiska bedömningar

Läkemedel som vi planerar att göra hälsoekonomiska bedömningar av:

  • Cilta-cel vid behandling av multipelt myelom.
  • Kymriah (tisagenlekleucel) vid behandling av follikulärt lymfom.
  • Valoktokogen-roxaparvovek vid behandling av hemofili A.
  • Upstaza (eladokagen-exuparvovek) vid behandling av AADC-brist.
  • Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) vid behandling av B-cellslymfom.
  • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av beta-talassemi.
  • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av myelodyplastiskt syndrom (MDS).
  • Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) vid behandling av covid-19.

Senast uppdaterad 10 juni 2022