TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Planerade hälsoekonomiska bedömningar

Läkemedel som vi planerar att göra hälsoekonomiska bedömningar av:

  • Opdivo i kombination med Yervoy vid lungsäckscancer.
  • Jemperli vid behandling av endometriecancer.
  • Blenrep (belantamab mafodotin) vid behandling av multipelt myelom.
  • Ide-cel (idekabtagen-vikleucel) vid behandling av multipelt myelom.
  • Liso-cel (lisocabtagene maraleucel) vid behandling av B-cellslymfom.
  • Keytruda (pembrolizumab) vid metastaserad kolorektalcancer med MSI-H eller dMMR.
  • Adakveo (krizalizumab) vid behandling av sickelcellsanemi.
  • Keytruda vid neoadjuvant behandling av trippelnegativ bröstcancer.
  • Libmeldy vid behandling av metakromatisk leukodystrofi.

Senast uppdaterad 31 mars 2021