TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Planerade hälsoekonomiska bedömningar

Läkemedel som vi planerar att göra hälsoekonomiska bedömningar av:

  • Tecentriq (atezolizumab) i kombination med Avastin vid behandling av levercancer
  • KTE-X19 (brexucabtagene autoleucel) CAR-T vid behandling av mantelcellslymfom
  • Adakveo (krizalizumab) vid behandling av sickelcellsanemi
  • Keytruda (pembrolizumab) som neoadjuvant behandling av trippelnegativ bröstcancer
  • Sarclisa (isatuximab) i kombination med pomalidomid och dexametason vid multipelt myelom för patienter som fått minst två tidigare behandlingar
  • Poteligeo (mogamulizumab) vid behandling av Mycosis fungoides/Sézarys syndrom
  • OTL-200 vid behandling av metakromatisk leukodystrofi
  • Bavencio (avelumab) som underhållsbehandling vid urotelialcancer i första linjen.

Senast uppdaterad 12 oktober 2020