TLV logotyp

Du är här:

Planerade hälsoekonomiska bedömningar

Läkemedel som vi planerar att göra hälsoekonomiska bedömningar av:

  • Keytruda (pembrolizumab) vid behandling av esofaguscancer
  • Waylivra (vosarnesorsen) vid lipidrubbningar
  • Zolgensma (onasemnogen abeparvovek) vid Spinal muskelatrofi (SMA) typ 1
  • Keytruda (pembrolizumab) som neoadjuvant behandling av trippelnegativ bröstcancer
  • Qarziba (dinotuximab beta) vid behandling av hörisk neuroblastom
  • Strensiq (asfotas alfa) vid långtidsbehandling med enzymersättning hos patienter med hypofosfatasi
  • Ondexxya (andexandet alfa) för vuxna patienter som behandlas med en direkt faktor Xa (FXa)‑hämmare (apixaban eller rivaroxaban) där reversering av antikoagulation krävs på grund av livshotande eller okontrollerad blödning
  • Opdivo i kombination med Yervoy (nivolumab och ipilimumab) som första linjens behandling vid icke småcellig lungcancer
  • Polivy (polatuzumab vedotin) vid diffust storcelligt B-cellslymfom

Senast uppdaterad 23 januari 2020