Planerade hälsoekonomiska bedömningar

Läkemedel som vi planerar att göra hälsoekonomiska bedömningar av:

  • Padcev (enfortumab retodin) vid behandling av urotelialcancer.
  • Kymriah (tisagenlekleucel) vid behandling av follikulärt lymfom.
  • Valoktokogen-roxaparvovek vid behandling av hemofili A.
  • Opdivo som adjuvant behandling vid muskelinvasiv urotelialcancer.
  • Upstaza (eladokagen-exuparvovek) vid behandling av AADC-brist.
  • Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) vid behandling av B-cellslymfom.
  • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av beta-talassemi.
  • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av myelodyplastiskt syndrom (MDS).
  • Keytruda vid behandling av trippelnegativ bröstcancer.
  • Saphnelo (anifrolumab) vid behandling av SLE.

Senast uppdaterad 18 januari 2022