TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Planerade hälsoekonomiska bedömningar

Läkemedel som vi planerar att göra hälsoekonomiska bedömningar av:

 • Valoktokogen-roxaparvovek vid behandling av hemofili A.
 • Keytruda i kombination med Lenvima vid endometriecancer.
 • Opdivo i kombination med Yervoy vid kolorektalcancer som uppvisar dMMR eller MSI-H.
 • Opdivo som adjuvant behandling vid muskelinvasiv urotelialcancer.
 • Upstaza (eladokagen-exuparvovek) vid behandling av AADC-brist.
 • Adukanumab vid alzheimers sjukdom.
 • Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) vid behandling av B-cellslymfom.
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av beta-talassemi.
 • Reblozyl (luspatercept) vid behandling av transfusionsberoende anemi orsakad av myelodyplastiskt syndrom (MDS).
 • Minjuvi (tafasitamab) vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).
 • Keytruda vid behandling av trippelnegativ bröstcancer.
 • Saphnelo (anifrolumab) vid behandling av SLE.

Senast uppdaterad 21 september 2021