Slutrapport klinikläkemedel

I denna slutrapport beskrivs myndighetens erfarenheter av att utvärdera klinikläkemedel mellan april 2011 och december 2014.

Myndigheten har fått ett förnyat uppdrag att fortsätta verksamheten även under 2015 och levererar ytterligare en rapport i december enligt det uppdraget.

Publicerad 26 februari 2015