TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Kunskapsunderlag för biosimilarer

TLV har tillsammans med Läkemedelsverket tagit fram kunskapsunderlag om biologiska läkemedel och biosimilarer. Syftet är att vården ska ha tillgång till relevant och producentoberoende information.  Kunskapsunderlagen innehåller aktuell information om biosimilarer som belyser deras effekt, säkerhet och kliniska användning. Det finns också information om skillnader i kostnader mellan dessa läkemedel till beslutsfattare i vården.

Senast uppdaterad 12 maj 2020