Innehållet på sidan:

Omprövning av läkemedel

Vi granskar kontinuerligt de läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet, för att se till att de läkemedel som subventioneras av samhället är kostnadseffektiva.

"Pillerburkar i rad på hylla"I en omprövning granskar vi mindre grupper eller enskilda läkemedel för att avgöra om de ska kvarstå inom högkostnadsskyddet eller inte.

Våra omprövningar sker enligt de regler som finns beskrivna i lagen om läkemedelsförmåner. Regelverket finns i menyn till höger.

Riktlinjer för omprövningar av läkemedel

TLV prioriterar att ompröva subventionen för läkemedel  där vi bedömer att det finns störst anledning att ifrågasätta om användningen är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.

Vi för en dialog med bland annat landstingen och ger dem möjlighet att ha synpunkter på vilka läkemedel vi bör granska.

I och med att TLV startar en omprövning kontaktar vi berörda företag samt publicerar information här på webbplatsen om vilka läkemedel som berörs.

Mer information om TLV:s  omprövningar finns i menyn till höger.