TLV logotyp

TLV förenklar texter för subventionsbegränsningar

TLV har gått igenom alla texter som beskriver subventionsbegränsningar för läkemedel och förtydligat och förenklat ett stort antal av dem. Ändringen ska göra det enklare för förskrivare att ta till sig informationen till exempel via ett elektroniskt förskrivarstöd.

Genom att begränsa subventionen till en specifik grupp patienter inom den godkända indikationen kan TLV inkludera produkter i högkostnadsskyddet vars ansökta pris, hanteringskostnad eller effekt inte leder till att de är kostnadseffektiva för hela patientgruppen.

För att få en god efterlevnad till subventionsbegränsningarna bör de vara både tydliga och konsekventa, samt uppfylla kriterierna för att inkluderas i elektroniska förskrivningsstöd.

TLV har gått igenom alla de i dagsläget gällande begränsningstexterna och förtydligat dessa, utan att innebörden i begränsningen ändras. Ändringarna har genomförts inom ramen för en omprövning och förslagen har kommunicerats med berörda företag.  Ändringarna träder ikraft den 1 februari 2014.

Publicerad 24 januari 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV