TLV logotyp

Samtliga subkutana TNF-α-hämmare ingår i högkostnadsskyddet med generell subvention

TLV har omprövat subventionen av subkutana TNF-α-hämmare. Samtliga läkemedel kvarstår i högkostnadsskyddet med generell subvention. Prissänkningar och sidoöverenskommelser börjar gälla den 1 oktober 2016.

TLV, landstingen och läkemedelsföretagen har haft överläggningar som resulterat i sänkta priser för Cimzia och Simponi och sidoöverenskommelser om återbäring för Benepali, Cimzia, Enbrel och Humira. Sidoöverenskommelserna innebär att företagen står för en del av läkemedelskostnaderna.

Subkutana TNF-α-hämmare är läkemedel som injiceras under huden och används vid behandling av inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) utvärderade år 2015 effekt och säkerhet vid behandling med TNF-α-hämmare. Enligt SBU är det inte visat att det finns signifikanta skillnader i effekt och biverkningar mellan TNF-α-hämmare på gruppnivå vid de indikationer som är gemensamma för läkemedlen, som till exempel vid reumatoid artrit. TLV delar SBU:s bedömning och anser att det därmed har funnits omotiverade prisskillnader mellan de subkutana TNF-α-hämmarna.

De tidigare nationella sidoöverenskommelserna om återbäring mellan landstingen och företagen bakom läkemedlen Enbrel och Benepali löper ut i samband med att de nya sidoöverenskommelserna och prissänkningarna börjar gälla.

Tidigare subventionsbegränsning för Simponi vid ulcerös kolit har tagits bort till följd av omprövningen. Det beslutet gäller från och med 1 oktober. Efter omprövningen kvarstår därmed samtliga subkutana TNF-α-hämmare i förmånerna med generell subvention.

Omprövningen kommer formellt att avslutas först när sidoöverenskommelserna undertecknats, senast den 31 oktober.

Publicerad 27 september 2016

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV