TLV logotyp
TLV logotyp

Rotarix utesluts ur högkostnadsskyddet

TLV har omprövat subventionen för Rotarix och beslutat att Rotarix inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet.

Rotarix är ett vaccin mot magsjuka orsakad av rotavirus hos små barn. Från och med 1 september 2019 omfattas rotavirus av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Bakgrund till uteslutningen

Vaccin får inte ingå i läkemedelsförmånerna, om sjukdomen omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram enligt smittskyddsförordningen och vaccinet är avsett för samma användningsområde och samma patientgrupp som omfattas av ett vaccinationsprogram.

Mot bakgrund av detta har TLV omprövat subventionen för Rotarix och beslutat att Rotarix inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med 1 september 2019.

Publicerad 30 augusti 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter