Innehållet på sidan:

Avslutade omprövningar av läkemedel

Här presenterar vi resultaten från de omprövningar av läkemedel som vi har avslutat.

 • Esmya kvarstår i högkostnadsskyddet med generell subvention

  TLV har omprövat subventionen för Esmya med indikationen preoperativ behandling av måttliga till svåra symtom från myom i livmodern hos kvinnor i fertil ålder, samt intermittent behandling av måttliga till svåra symtom från myom i livmodern hos kvinnor i fertil ålder. Omprövningen har nu avskrivits utan ytterligare åtgärd och Esmya har även fortsättningsvis generell subvention.

  Publicerad 14 september 2017

 • Ny subventionsbegränsning för Replens efter omprövning

  TLV har beslutat om en ny vidare begränsning för Replens. Begränsningen innebär att läkemedlet subventioneras för behandling av vaginal torrhet hos kvinnor som behandlas med aromatashämmare, eller som av andra medicinska skäl inte bör behandlas med lokala östrogener.

  Publicerad 5 maj 2017

 • Gardasil ingår i högkostnadsskyddet med ny begränsning

  Vaccinering med Gardasil är avsett att skydda mot sjukdomar orsakade av humant papillomvirus (HPV) av typ 6, 11, 16 och 18.

  Publicerad 2 maj 2017

 • Revlimid kvarstår i högkostnadsskyddet med generell subvention

  TLV inledde i oktober 2016 en omprövning av blodcancerläkemedlet Revlimid. Efter prissänkningsansökan från landstingen inleddes överläggningar mellan TLV, landstingen och läkemedelsföretaget som resulterade i en prissänkning samt en sidoöverenskommelse mellan landsting och företag för Revlimid. TLV bedömer att prissänkningen tillsammans med sidoöverenskommelsen säkerställer en mer kostnadseffektiv användning av Revlimid och avskriver därmed omprövningen.

  Publicerad 16 mars 2017