Innehållet på sidan:

Planerade omprövningar av läkemedel

Nedan hittar du information om TLV:s planerade omprövningar. Det betyder att TLV planerar att se över subventionen för dessa områden. Observera att TLV kan komma att omprioritera vilka områden som ska ses över och att listan därför kan komma att ändras.

Läkemedel vi planerar att ompröva:

  • Icke utbytbara transplantationsläkemedel