Pågående omprövningar av läkemedel

Nedan hittar du information om vilka omprövningar som pågår. Du hittar även information om vilka specifika läkemedel som granskas.

Senast uppdaterad 25 maj 2020