TLV logotyp

TLV har beslutat att ompröva subventionen för Olumiant

När TLV fattade beslut om att Olumiant skulle ingå i högkostnadsskyddet motiverades detta med att kostnaden för användning var lägre än jämförelsealternativet TNF-hämmare. Sedan dess har kostnaden för TNF-hämmare sjunkit vilket innebär att kostnaden för användning av Olumiant idag är högre än för de flesta TNF-hämmare. TLV finner därför skäl att ompröva besluten i syfte att se över den aktuella subventionsbegränsningen.

Olumiant (baricitinib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs).

Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som främst drabbar lederna. Baricitinib som är den aktiva substansen i Olumiant hämmar de så kallade januskinaserna JAK1 och JAK2 vilket leder till minskad inflammation i lederna.

 

Produktnamn

Form

Styrka

Företag

ATC kod

Olumiant

Filmdragerad tablett

2 mg

2care4 ApS

L04AA37

Olumiant

Filmdragerad tablett

2 mg

Eli Lilly Sweden AB

L04AA37

Olumiant

Filmdragerad tablett

2 mg

Medartuum AB

L04AA37

Olumiant

Filmdragerad tablett

2 mg

Medartuum AB

L04AA37

Olumiant

Filmdragerad tablett

4 mg

Eli Lilly Sweden AB

L04AA37

Olumiant

Filmdragerad tablett

4 mg

Medartuum AB

L04AA37

Olumiant

Filmdragerad tablett

4 mg

2care4 ApS

L04AA37

Olumiant

Filmdragerad tablett

4 mg

Medartuum AB

L04AA37

Olumiant

Filmdragerad tablett

4 mg

Abacus Medicine A/S

L04AA37

Publicerad 14 januari 2020