TLV logotyp
TLV logotyp

TLV omprövar subventionen av faktor IX-läkemedel

Faktor IX-läkemedel används för att behandla en form av blödarsjuka, hemofili B som är en sällsynt och allvarlig sjukdom. Patienter med hemofili B har en nedsatt förmåga att bilda tillräcklig mängd koagulationsfaktor IX som har till uppgift att möjliggöra att blodet levras, och därigenom stoppa en blödning. Sjukdomen behandlas med läkemedel som innehåller faktor IX.

I dag finns totalt sju faktor IX-läkemedel i högkostnadsskyddet. Totalt behandlades 103 patienter med faktor IX-läkemedel under 2019 och den totala omsättningen var 133 miljoner kronor under samma tidsperiod.

De första faktor IX-koncentraten ingår i högkostnadsskyddet i och med övergångsbestämmelserna till den nuvarande lagen som kom år 2002. De faktor IX-läkemedel som tillkommit därefter har jämförts med de äldre faktor IX-läkemedel som ingått i högkostnadsskyddet. Det innebär att de äldre faktor IX-läkemedlen aldrig har prövats mot lagen om läkemedelsförmåner m.m. och att TLV inte har utrett om kostnaden för användning av dessa är rimlig i förhållande till nyttan.

Syftet med omprövningen är att säkerställa att kostnaden för användning av faktor IX-koncentrat är rimlig utifrån läkemedelsförmånslagen.

Följande sju faktor IX-läkemedel omfattas av omprövningen:

  • Alprolix
  • BeneFIX
  • Refixia
  • Rixubis
  • Immunine
  • Mononine
  • Nanofix

Publicerad 03 mars 2020