TLV logotyp
TLV logotyp

TLV har beslutat att ompröva subventionsbegränsningar för flera läkemedel 

TLV startar två olika omprövningar av subventionsbegränsningar för vissa läkemedel och läkemedelsgrupper med syfte att göra begränsningarna mer ändamålsenliga. Ett läkemedel har en så kallad begränsad subvention om det endast ingår i högkostnadsskyddet för ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp.

Den ena omprövningen som TLV nu startar utvärderar om subventionsbegränsningarna för vissa läkemedelsgrupper ska vara kvar eftersom priset har sjunkit kraftigt som en följd av att så kallad generisk konkurrens har uppstått.

Den andra omprövningen syftar till att se över subventionsbegränsningar som inte är harmoniserade eller enhetliga inom sina respektive grupper. I denna omprövning ses skillnader mellan läkemedels subventionsbegränsningar över för att identifiera om vissa begränsningstexter bör tas bort, läggs till, ändras eller justeras så att begränsningarna stämmer överens med tidigare beslut.

TLV väljer denna tidpunkt för genomförandet av dessa åtgärder med anledning av den nya lagändringar i läkemedelsförmånslagen som träder i kraft den 2 juni 2020. Lagändringen syftar till att göra det möjligt för läkemedel som skrivits ut utanför läkemedelsförmånerna att bytas direkt på apoteket till ett utbytbart alternativ som ingår i läkemedelsförmånerna. Om läkemedlet som ingår i förmånerna har en subventionsbegränsning ska dock inte bytet genomföras.

För att möjliggöra att byten in i högkostnadsskyddet inte förhindras i fler fall än nödvändigt och så att så många patienter som möjligt ska kunna få sitt läkemedel inom högkostnadsskyddet, omprövar TLV nu befintliga subventionsbegränsningar. Omprövningarna kan dels leda till att antalet läkemedel med subventionsbegränsningar inom det generiska utbytet minskar, dels att de subventionsbegränsningar som återstår är mer ändamålsenliga och harmoniserade.

Publicerad 16 mars 2020