TLV logotyp
TLV logotyp

TLV omprövar subventionen av parallelldistribuerad Jardiance

TLV startar en omprövning för att utöka subventionsbegränsningen för parallelldistribuerad Jardiance

Efter en ansökan från företag beslutade TLV den 2 juli 2020 att utöka subventionsbegränsningen för direktdistribuerad Jardiance till att det endast ska subventioneras som tillägg till behandling med metformin eller när metformin inte är lämpligt.

TLV ser ett behov att på samma sätt ändra subventionsbegränsningen för parallelldistribuerad Jardiance och startar därför den ovan nämnda omprövningen.

Publicerad 08 juli 2020