TLV logotyp
TLV logotyp

TLV omprövar subventionen av SGLT2-hämmare

TLV startar en omprövning av subventionsbegränsningar för SGLT2-hämmare

SGLT2-hämmare är läkemedel som bland annat används för att behandla typ 2-diabetes hos vuxna som inte uppnår kontroll av blodsockret med metformin.

För SGLT2-hämmaren Jardiance (empagliflozin) fattades den 2 juli 2020 beslut att utöka subventionsbegränsningen till att Jardiance endast ska subventioneras som tillägg till behandling med metformin eller när metformin inte är lämpligt.

TLV ser därför ett behov av att se över subventionsbegränsningarna för andra SGLT2-hämmare.

Följande läkemedel omfattas av omprövningen:

  • Forxiga (dapagliflozin)
  • Invokana (kanagliflozin)
  • Steglatro (ertugliflozin).

Publicerad 08 juli 2020