TLV logotyp
TLV logotyp

TLV omprövar subventionen av hepatit C-läkemedel med sidoöverenskommelser

Nuvarande sidoöverenskommelser för hepatit C-läkemedel som företagen och regionerna har tecknat förfaller i sin helhet den 31 december 2020. Just nu pågår en dialog mellan regionerna och företagen kring kommande avtalssituation. Enligt TLV finns det en anledning att se över om de läkemedel som ingår i förmånerna har en rimlig kostnad och att användningen av dessa hepatit C-läkemedel därmed kommer att uppfylla kriterierna i läkemedelsförmånslagen efter 31 december 2020.

Följande läkemedel omfattas av omprövningen som beräknas avslutas innan januari 2021:

  • Epclusa
  • Harvoni
  • Sovaldi
  • Vosevi
  • Zepatier

Bakgrund

År 2017 ansökte regionerna om prisändring för samtliga nio hepatit C-läkemedel som då ingick i läkemedelsförmånerna. Därutöver fattades beslut för ett nytt hepatit C-läkemedel, Vosevi. Regionerna och företagen tecknade sidoöverenskommelser för läkemedlen Epclusa, Harvoni, Maviret, Sovaldi, Vosevi och Zepatier. Dessa sex läkemedel beviljades subvention för behandling av patienter i samtliga fibrosstadier. Övriga fyra kvarstod inom läkemedelsförmånerna med begränsning till att enbart subventioneras i andra hand för de svårast sjuka. AbbVie utträdde ur förmånerna med läkemedlet Maviret den 1 augusti 2019, sidoöverenskommelsen mellan regioner och företaget upphörde i samband med detta.

Om Hepatit C

Hepatit C är ett virus som infekterar levern. De flesta med hepatit C lever i många år utan symptom. Över tid skadar dock sjukdomen levercellerna, vilket leder till fibrosutveckling och i senare stadier till levercirros, levercancer och leversvikt som kan kräva levertransplantation. Inflammationen delas in i fem stadier, från noll till fyra. Vid fibrosstadium noll finns det ingen inflammation i levern. Fibrosstadium fyra innebär skrumplever. Hepatit C-infektion behandlas med läkemedel som riktar sig direkt mot hepatit C-viruset. I Sverige lever cirka 20 000–30 000 patienter med en diagnosticerad hepatit C-infektion (Källa Folkhälsomyndigheten, juli 2020)

De produkter och förpackningar som den 22 oktober 2020 ingår i omprövningen framgår av följande tabell:

Produktnamn (substans)

ATC-kod

Varunummer

Form

Styrka

Företag

Epclusa

J05AP55

491230

filmdragerad tablett

400 mg/100 mg

Gilead Sciences Sweden AB

Harvoni

J05AP51

573382

filmdragerad tablett

90 mg/400 mg

Gilead Sciences Sweden AB

Sovaldi

J05AP08

062575

filmdragerad tablett

400 mg

Gilead Sciences Sweden AB

Vosevi

J05AP56

138505

filmdragerad tablett

400 mg/100 mg/100 mg

Gilead Sciences Sweden AB

Zepatier

J05AP54

050068

filmdragerad tablett

50 mg/100 mg

Merck Sharp and Dohme (Sweden) AB

Publicerad 23 oktober 2020