TLV logotyp
TLV logotyp

TLV omprövar subventionen av Cosentyx

TLV startar en omprövning för att utreda nuvarande subventionsstatus för Cosentyx. Bakgrunden till omprövningen är att Cosentyx den 31 juli 2020 fick utökad indikation och blev godkänd för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 6 års ålder, som behöver systemisk behandling.

Cosentyx subventioneras idag endast för vuxna och har följande subventionsbegränsning för plackpsoriasis:

Subventioneras vid indikationen måttlig till svår plackpsoriasis endast hos vuxna som inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A), eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar.

Med anledning av att Cosentyx fått utökad indikation och numera är godkänt för behandling av barn från 6 års ålder, inleder TLV en omprövning, i syfte att se över subventionsbegränsningen.

Publicerad 28 oktober 2020