TLV omprövar subventionen för elva TNF-alfa-hämmare som ingår i högkostnadsskyddet

Idag ingår elva subkutana TNF-alfa-hämmare i högkostnadsskyddet. Att de är subkutana innebär att de ges som en injektion i huden. För åtta av läkemedlen finns sidoöverenskommelser mellan regionerna och företagen som marknadsför respektive läkemedel. Sidoöverenskommelserna innebär att kostnaden för att använda dessa läkemedel minskar, genom att en del av kostnaden betalas tillbaka av läkemedelsföretagen till regionerna, så kallad återbäring.

I samband med att nuvarande sidoöverenskommelser slutar att gälla den 30 september 2021 kommer kostnaden för samtliga subkutana TNF-alfa-hämmare som ingår i högkostnadsskyddet att baseras på priser utan återbäring. Idag finns det också så kallade biosimilarer till TNF-alfa-hämmare på marknaden som subventioneras till ett betydligt lägre pris än originalläkemedlet, samtidigt som de bedöms ha lika god effekt.

Subkutana TNF-alfa-hämmare används för att behandla inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar som till exempel reumatoid artrit, plackpsoriasis, psoriasis, ankyloserande spondylit, crohns sjukdom och ulcerös kolit. Totalt behandlades cirka 38 000 patienter med subkutana TNF-alfa-hämmare under år 2020 vilket innebär en omsättning på 2 miljarder kronor. Under 2020 genererade sidöverenskommelserna en återbäring på cirka 990 miljoner kronor.

Följande elva TNF-alfa-hämmare omfattas av omprövningen som beräknas avslutas under hösten 2021:

 • Amgevita
 • Benepali
 • Cimzia
 • Enbrel
 • Erelzi
 • Hulio
 • Humira
 • Hyrimoz
 • Idacio
 • Imraldi
 • Simponi

Publicerad 30 april 2021