TLV logotyp
TLV logotyp

TLV omprövar subventionen av IL-17- och IL-23-hämmare

TLV startar en omprövning för interleukin 17- och interleukin 23-hämmare (IL-hämmare). Dessa läkemedel används för behandling av bland annat psoriasis.

Bimzelx, Cosentyx, Kyntheum, Skyrizi, Stelara, Talz och Tremfya ingår i läkemedelsförmånerna. Samtliga produkter utom Stelara har begränsad subvention och subventionsbegränsningarna skiljer sig åt mellan övriga produkter. Efter att besluten om subvention har tagits har kostnaderna för alternativa behandlingar sänkts.

Med anledning av detta inleder TLV en omprövning för dessa produkter med syfte att utreda om förutsättningarna i 15 § förmånslagen fortsatt är uppfyllda och för att säkerställa att subventionsbegränsningarna är ändamålsenliga.

Följande läkemedel omfattas av omprövningen:

  • Bimzelx (bimekizumab)
  • Cosentyx (sekukinumab)
  • Kyntheum (brodalimumab)
  • Skyrizi (rizankizumab)
  • Stelara (ustekinumab)
  • Taltz (ixekizumab)
  • Tremfya (guselkumab)

Publicerad 02 juni 2022

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter