TLV logotyp
TLV logotyp

TLV omprövar subventionen av Cyklinberoende kinas (CDK) 4/6-hämmaren Verzenios

Verzenios har sedan 2019 ingått i högkostnadsskyddet med generell subvention. Vid subventionsbeslutet 2019 utreddes behandling av långt framskriden eller spridd bröstcancer.

Verzenios har sedan april 2022 även marknadsgodkännande för behandling av vuxna patienter med tidig bröstcancer efter operation. Läkemedlet kan används för att behandla så kallad hormonreceptorpositiv (HR-positiv), human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-negativ (HER2-negativ) bröstcancer som spridit sig till lymfkörtlarna och det förekommer en högre risk för återfall. Tilläggsbehandling med Verzenios efter operation hos patienter med tidig bröstcancer innebär att en ny patientgrupp behandlas som ligger utanför det användningsområde som omfattats av den indikation och som tidigare prövats av TLV. TLV startar därför en omprövning av Verzenios för att utreda om förutsättningarna i förmånslagen uppfylls även för detta nya användningsområde.

Publicerad 07 juni 2022

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter