Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV omprövar subventionen av Orkambi

TLV startar en omprövning av läkemedlet Orkambi mot bakgrund av att behandlingskostnaden nu är högre än den var vid beslutstillfället 2018.

Orkambi, som innehåller substanserna lumakaftor och ivakaftor, används för att behandla cystisk fibros hos patienter två år och uppåt. Orkambi ges till patienter som har ärvt en genetisk förändring som kallas F508del-mutation från båda föräldrarna. Denna mutation påverkar ett protein som kallas CFTR som är viktigt för reglering av produktionen av slem och magsafter.

Orkambi ingår sedan den 1 juli 2018 i högkostnadsskyddet.

Inom ramen för ärendet 2018 enades företaget och regionerna om att teckna en sidoöverenskommelse som medförde att kostnaden för att använda Orkambi minskade. Denna sidoöverenskommelse upphörde den 30 juni 2022 och ingen ny överenskommelse som sänker kostnaderna för behandlingen har tecknats. Behandlingskostnaden för Orkambi är därför högre nu än den var vid beslutstillfället 2018.

TLV ser därför ett behov av att ompröva subventionen.

Sidinformation


Publicerad
4 juli 2022