Innehållet på sidan:

Pågående omprövningar av läkemedel

Vi granskar just nu ett antal läkemedel för att avgöra om de ska fortsätta ingå i högkostnadsskyddet eller inte.

piller i lådor

Nedan hittar du information om vilka omprövningar som pågår. Du hittar även information om vilka specifika läkemedel som granskas och vilka medarbetare som ingår i projektgrupperna.

Till höger under relaterad information finns övergripande tidplaner för alla pågående omprövningar samt en totallista över samtliga produkter som ingår i en omprövning. Tidplanerna och produktlistan uppdateras löpande.

Pågående omprövningar av läkemedel:

  • Omprövning av faktor VIII-läkemedel vid blödarsjuka

    TLV har beslutat att ompröva subventionen av faktor VIII-läkemedel som används vid behandling av hemofili A.

    Publicerad 5 april 2017

  • Omprövning av Esmya

    TLV har beslutat att starta en omprövning av läkemedlet Esmya - indikationen intermittent behandling av måttliga till svåra symtom från myom i livmodern hos kvinnor i fertil ålder.

    Publicerad 2 november 2016