Innehållet på sidan:

Pågående omprövningar av läkemedel

Vi granskar just nu ett antal läkemedel för att avgöra om de ska fortsätta ingå i högkostnadsskyddet eller inte.

piller i lådor

Nedan hittar du information om vilka omprövningar som pågår. Du hittar även information om vilka specifika läkemedel som granskas och vilka medarbetare som ingår i projektgrupperna.

Till höger under relaterad information finns övergripande tidplaner för alla pågående omprövningar samt en totallista över samtliga produkter som ingår i en omprövning. Tidplanerna och produktlistan uppdateras löpande.

Pågående omprövningar av läkemedel:

 • Omprövning av Zytiga (abirateronacetat)

  TLV har beslutat att ompröva subventionen av läkemedlet Zytiga. Zytiga används idag vid behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

  Publicerad 25 oktober 2017

 • Omprövning av Xtandi (enzalutamid)

  TLV har beslutat att ompröva subventionen av läkemedlen Xtandi. Xtandi används idag vid behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

  Publicerad 25 oktober 2017

 • Omprövning av substansen miglustat

  TLV har beslutat att ompröva subventionen av läkemedel som innehåller den aktiva substansen miglustat vilka tillhör en grupp läkemedel som påverkar metabolism. Miglustat  används för att behandla två sjukdomar: Gauchers sjudom och Niemann-Pick typ C.

  Publicerad 23 oktober 2017

 • Omprövning av substansen finasterid

  TLV har beslutat att ompröva subventionen av läkemedel som innehåller den aktiva substansen finasterid som används vid behandling av godartad prostata förstoring.

  Publicerad 19 oktober 2017

 • Omprövning av faktor VIII-läkemedel vid blödarsjuka

  TLV har beslutat att ompröva subventionen av faktor VIII-läkemedel som används vid behandling av hemofili A.

  Publicerad 5 april 2017