Innehållet på sidan:

Omprövning av faktor VIII-läkemedel vid blödarsjuka

TLV har beslutat att ompröva subventionen av faktor VIII-läkemedel som används vid behandling av hemofili A.

Hemofili A är en form av blödarsjuka som innebär nedsatt förmåga att bilda tillräcklig mängd koagulationsfaktor VIII. Patienterna behandlas med läkemedel som innehåller faktor VIII-koncentrat.

Samtliga faktor VIII-läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet omfattas av omprövningen. Följande läkemedel omprövas:

 • Advate
 • Afstyla
 • Elocta
 • Helixate Nexgen
 • Immunate
 • Kogenate Bayer
 • Kovaltry
 • NovoEight
 • Nuwiq
 • Octanate
 • Octanate LV
 • Refacto AF

Eventuella faktor VIII-läkemedel som får positiva subventionsbeslut under tiden denna omprövning pågår kommer även att inkluderas i omprövningen.