Innehållet på sidan:

Samverkan mellan SBU, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och TLV

Vårt gemensamma mål är att medborgarna får den vård och omsorg som gör mest nytta.

Vi har olika uppdrag och arbetar delvis utifrån olika perspektiv, men ofta behövs insatser från flera myndigheter samtidigt.

SBU har ett särskilt ansvar för medicinsk utvärdering, att granska de metoder som används i vården för att bedöma medicinsk effekt. Läkemedelsverket bidrar med uppgifter om effekt och säkerhet för läkemedel, till exempel i form av rekommendationer för farmakologisk behandling. Socialstyrelsen tar fram riktlinjer och rekommendationer och TLV bidrar med analyser av läkemedels kostnadseffektivitet.

I och med att vi har samma målsättning ska vi i möjligaste mån samverka och utveckla vårt samarbete kring kunskapsunderlag.