Subventionerade läkemedel

Du hittar snabbt och enkelt information om ett läkemedel är subventionerat och omfattas av högkostnadsskyddet i vår databas, bland våra beslutsdokument eller i Fass.se.

TLV:s pris- och beslutsdatabas

I TLV:s pris- och beslutsdatabas hittar du priser och information om läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Informationen i databasen är baserad på de beslut TLV fattar. I prisdatabasen finns endast de läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. I beslutsdatabasen finns även de läkemedel som ingått i förmånerna tidigare, men som inte gör det längre.  

Beslut med motivering

I våra beslutsdokument står det om läkemedlet har beviljats generell subvention, har begränsad subvention eller särskilda villkor. Du får dessutom information om utredningen som gjorts och motiveringen till beslutet.

Ett bra sätt att hålla dig uppdaterad om våra beslut är att prenumerera på våra beslut eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Om subvention på andra ställen

Fass.se anger om läkemedlet ingår i läkemedelsförmånerna och om det finns någon begränsning i subventionen. Läs mer på Fass.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad 25 mars 2020