TLV logotyp

Du är här:

Prisändringsansökan från regioner

Regionerna har möjlighet att ansöka till TLV om prisändringar på läkemedel. Ansökningarna genererar ofta en förfrågan till TLV och läkemedelsföretaget om en trepartsöverläggning. En trepartsöverläggning innebär att både regionerna och företaget överlägger med TLV i ett visst ärende, men också att överläggningen sker samtidigt, det vill säga att de tre aktörerna träffas tillsammans.

Observera att det på dessa sidor endast publiceras prisändringsansökningar från regionerna. Läkemedelsföretag kan sänka priset på sina produkter på eget initiativ vilket inte publiceras här utan är information som återfinns i TLV:s prisdatabas.

Senast uppdaterad 01 november 2019