TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Pågående prisändringsansökningar regioner

På denna sida publiceras de prisändringsansökningarna från regionerna som TLV arbetar med.

Observera att det på denna sida endast publiceras prisändringsansökningar från regionerna. Läkemedelsföretag kan sänka priset på sina produkter på eget initiativ vilket inte publiceras här utan är information som återfinns i TLV:s prisdatabas.

Regionerna har ansökt om prisändring för faktor IX-koncentrat

Regionerna har inkommit med en ansökan om prisändring för samtliga faktor IX-koncentrat som omfattas av TLV:s omprövning, dnr 666/2020 (Alprolix, BeneFIX, Refixia, Rixubis, Immunine, Mononine, Nanofix). Ansökan gäller samtliga förpackningar som idag ingår i läkemedelsförmånerna. Samtliga regioner har via fullmaktsrepresentanterna ställt sig bakom ansökan.


Regionerna har ansökt om prisändring för Rinvoq

Regionerna har inkommit med en ansökan om prisändring för Rinvoq (upadacitinib). Ansökan gäller samtliga förpackningar av läkemedlet som ingår i läkemedelsförmånerna. Samtliga regioner har via fullmaktsrepresentanterna ställt sig bakom ansökan.


Senast uppdaterad 13 augusti 2020