Pågående prisändringsansökningar regioner

På denna sida publiceras de prisändringsansökningarna från regionerna som TLV arbetar med.

Observera att det på denna sida endast publiceras prisändringsansökningar från regionerna. Läkemedelsföretag kan sänka priset på sina produkter på eget initiativ vilket inte publiceras här utan är information som återfinns i TLV:s prisdatabas

Senast uppdaterad 29 oktober 2020