TLV logotyp
TLV logotyp

Regionerna har ansökt om prisändring för Rinvoq

Regionerna har inkommit med en ansökan om prisändring för Rinvoq (upadacitinib).

Ansökan gäller samtliga förpackningar av läkemedlet som ingår i läkemedelsförmånerna. Samtliga regioner har via fullmaktsrepresentanterna ställt sig bakom ansökan.

Publicerad 08 oktober 2020