TLV logotyp
TLV logotyp

Regionerna har ansökt om prisändring för Cimzia och Simponi

Regionerna har kommit in med en ansökan om prisändring för läkemedlet Cimzia (certolizumabpegol) och läkemedlet Simponi (golimumab) Ansökan gäller alla förpackningar som ingår i läkemedelsförmånerna. Samtliga regioner har via fullmaktsrepresentanterna ställt sig bakom ansökan.

Publicerad 29 oktober 2020