Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny tillämpning av etiska plattformen

All prioritering av offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Sverige, ska göras utifrån den så kallade etiska plattformen. TLV genomför nu en översyn av hur vi tillämpar denna plattform när vi fattar beslut om till exempel vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskyddet.

Den första frågan vi har arbetat med i översynen är i vilken utsträckning TLV ska ta hänsyn till om patientgruppen förväntas delta i arbetskraften efter en behandling, när vi beräknar ett läkemedels nytta och kostnad. Arbetet har lett till två förändringar i våra allmänna råd om hälsoekonomiska beräkningar.

Den första ändringen i våra allmänna råd berör behandlingar som förlänger livet. Sättet att räkna får inte riskera att diskriminera någon på grund av att man inte deltar i arbetskraften. Vi har därför ändrat vårt sätt att räkna, så att vi inte längre räknar in förväntat deltagande i arbetskraften under de vunna levnadsåren som en behandling ger.

Den andra förändringen berör behandlingar som påverkar livskvaliteten, och samtidigt påverkar arbetsförmågan. I vårt underlag för att bedöma läkemedlets nytta och kostnad ska vi räkna både med och utan dessa effekter. Den närmare tillämpningen av i vilka situationer det är rimligt att beakta det ekonomiska värdet av att en patientgrupp kan återgå i arbete kommer att utkristalliseras genom den praxis TLV:s förmånsbeslut bildar. Det får dock aldrig göras så att det diskriminerar någon grupp.

Sidinformation


Senast uppdaterad
30 augusti 2022