Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Soliris

TLV är nu klara med sitt hälsoekonomiska kunskapsunderlag för Soliris för behandling av paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH). Den kliniska nyttan av Soliris vid behandling av patienter med PNH är begränsad till patienter som tidigare har genomgått blodtransfusioner.

PNH är en sällsynt, livshotande genetisk sjukdom som kännetecknas av ett ständigt pågående sönderfall av de röda blodkropparna (hemolys). Hemolysen orsakar ett antal allvarliga följdsjukdomar.

Soliris (eculizumab) är ett läkemedel som minskar hemolysen och därmed motverkar eller lindrar många av följdsjukdomarna.

TLV bedömer att den mest troliga kostnaden per QALY för behandling med Soliris är 5. 077.762 kronor givet att den årliga kostnaden för Soliris är 3.400.000 kronor (vilket motsvarar 43.590 kronor per förpackning vid underhållsbehandling). Den faktor som har störst betydelse för kostnadseffektiviteten är priset.

Sidinformation


Publicerad
20 december 2012