Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Benlysta

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Benlysta (belimumab).

Benlysta är avsedd att användas som tilläggsbehandling hos vuxna patienter med aktiv, autoantikroppspositiv (förekomst av antikroppar mot egen vävnad) Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) med en hög grad av sjukdomsaktivitet (till exempel positivt anti-dsDNA och lågt komplement) trots standardterapi.

SLE är en autoimmun sjukdom som innebär att immunförsvaret angriper den egna kroppen. Benlysta är en human monoklonal antikropp (ett biologiskt producerat läkemedel) som leder till att nivåerna av auto-antikroppar minskar och därmed sjunker sjukdomens aktivitet.

Effekt och säkerhet av Benlysta som tilläggsbehandling till standardbehandling (inkluderar kortikosteroider, antimalariamedel, NSAID-preparat eller andra immunhämmande medel) har studerats i två kliniska studier. Patienter med hög sjukdomsaktivitet (till exempel de med positivt anti-dsDNA) hade störst nytta av Benlysta.

Kostnaden per vunnet QALY för behandling med Benlysta bedöms vara minst 980 000 kronor i den patientgrupp som utvärderas i den hälsoekonomiska modellen. Den grupp som utvärderas är inte identisk med hela den patientgrupp som behandlingen är avsedd för. Därmed är det inte säkert att resultaten speglar den kostnadseffektivitet som behandlingen kommer att ha i verkligheten.

Sidinformation


Publicerad
4 juni 2013