Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Perjeta

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Perjeta som används för behandling av metastaserad (spridd) HER2-positiv bröstcancer.

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor. Vid en så kallad HER2-positiv bröstcancer sker en överproduktion av HER2, ett protein som normalt produceras i låga nivåer i frisk bröstvävnad. Överproduktionen av HER2 leder bland annat till en ökad celldelning och celltillväxt. Denna typ av bröstcancer tenderar att vara mer aggressiv med en ökad risk för spridning och återfall.

Perjeta (pertuzumab) är avsett att användas i kombination med Herceptin (trastuzumab) och docetaxel hos vuxna patienter med HER2-positiv metastaserad (spridd) eller lokalt återkommande bröstcancer som inte är möjlig att operera och som inte tidigare behandlat med anti-HER2-terapi eller cellgifter för sin metastaserade sjukdom.

Perjeta, i kombination med Herceptin och docetaxel, har en ökad progressionsfri överlevnad mot när man enbart använder Herceptin i kombination med docetaxel. Progressionsfri överlevnad betyder att patienter som fått läkemedlet lever längre utan att sjukdomstillståndet förvärras under tiden.

Det som påverkar kostnaden per vunnet QALY mest är läkemedelsföretagets pris för för Perjeta. Kostnaden per QALY uppskattas till 2,6 miljoner kronor.

Sidinformation


Publicerad
20 juni 2013