Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Adcetris

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Adcetris (brentuximab vedotin).

Adcetris är avsedd att användas hos vuxna patienter med Hodgkins lymfom och storcellig anaplastisk lymfom. Dessa är cancerformer av typen lymfom. Totalt finns ett drygt sextiotal olika lymfomtyper.

Adcetris innehåller en human monoklonal antikropp (ett biologiskt producerat läkemedel) tillsammans med ett gift(toxin). Antikroppen letar upp de felaktiga cancercellerna och väl inne i dessa celler släpper de giftet som hindrar dessa celler att dela sig, vilket slutligen leder till att cancercellerna dör.

Effekten och säkerheten av Adcetris har studerats både som enskild behandling eller som en förbehandling till standardbehandling, som är allogen stamcellstransplantation (patienten genomgår en transplantation av stamceller från en annan person). Patienter i båda användningsområdena har nytta av Adcetris jämfört med de standardbehandlingar som finns. Den troligaste användningen för Adcetris är som en förbehandling så att patienterna kan genomgå en allogen stamcellstransplantation.

Kostnaden per vunnet QALY för behandling med Adcetris bedöms vara 822 000 kronor. Det är en sammanvägd bedömning av de olika användningsområdena för Adcetris.

Sidinformation


Publicerad
28 juni 2013